Aros

Mae dewis da o lety yng Nghastell Newydd Emlyn a’r cyffiniau.  Mae gwesty annibynnol yng Nghastell Newydd Emlyn sef Gwesty’r Emlyn ac mae wedi ennill nifer o wobrau am y gwesty a’r bwyty.   


Mae amrywiaeth da o lefydd Gwely a Brecwast a bythynnod hunan arlwyo gerllaw. 


Hefyd mae safleoedd gwersylla a charafanau o fewn dwy i dair milltir o Gastell Newydd Emlyn.


© Copyright. All Rights Reserved.