Bwyta

Mae gan Castell Newydd Emlyn nifer o lefydd gwych i gael cinio neu i fwynhau coffi a chacen.  I fwyta gyda’r hwyr mae yna ddewis da o fwydydd yn amrywio o fwyta moethus, tafarndai bistro, Asiaidd, Tsieineaidd, Indiaidd i’r pysgodyn a sglodion traddodiadol.


Mae dewis da hefyd o lefydd i brynu bwyd, mae yna gigydd annibynnol, siop bwydydd iach organig o dramor (deli), dwy siop bwydydd cyfleus, marchnad gynnyrch wythnosol yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres, pysgod ffres a chyffeithiau a marchnad cynnyrch lleol organig a masnach deg (LOAF) bob pythefnos. 


Dros y bont yn Adpar ceir hefyd siop bwydydd iach/cyflawn a chaffi.


© Copyright. All Rights Reserved.