Cyrraedd
More

Sut i ddod o hyd i Gastell Newydd Emlyn.  O’r M4 gorllewinol - ar ddiwedd yr M4, dilynwch yr A48 am Gaerfyrddin.  Yng Nghaerfyrddin, dilynwch yr A484 i Aberteifi ac mae Castell Newydd Emlyn oddi  ar y brif A484  rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi a thua 18 milltir o Gaerfyrddin.


Parcio: Mae parcio ar gael yng Nghastell Newydd Emlyn yn y meysydd parcio talu ac arddangos sydd wedi’u lleoli ar Stryd y Castell a Lôn Tan Iard.  Mae maes parcio talu ac arddangos mawr hefyd ar gael drws nesaf i’r farchnad anifeiliaid ac mae arwyddion ar gael ar Stryd y Coleg a Heol Newydd.  Hefyd mae parcio cyfyngedig ar hyd y brif stryd.


Trafnidiaeth Gyhoeddus: Mae bysiau rhestredig rheolaidd (Gwasanaeth Bws Rhif 460) rhwng Caerfyrddin ac Aberteifi yn gwasanaethu Castell Newydd Emlyn. 


Gellir dod o hyd i gyfleusterau cyhoeddus o dan Tŵr Cloc Neuadd Cawdor ym Maes y Farchnad.

Cyswllt

 
 
 
 

© Copyright. All Rights Reserved.