Gwneud

Mae gan Castell Newydd Emlyn nifer o gyfleusterau chwaraeon i chi fwynhau.


Mae gan y dref timoedd pêl-droed a rygbi, tîm bowlio, cyrtiau tennis yn ogystal â chanolfan hamdden a phwll nofio ar gyrion y dref.

Yn ystod y flwyddyn cynhelir gwyliau a digwyddiadau cyffrous hwyliog yng Nghastell Newydd Emlyn i apelio at bawb.


Gan ddechrau gyda’r Ŵyl Fwyd yn Mehefiin ac yna ymlaen at Carnifal yr Urdd, Gŵyl Celf a Chrefft, y Tân gwyllt ysblennydd ar dir y Castell ac yn gorffen gyda’r Noson Fictoraidd boblogaidd a siopa Nadolig yn Rhagfyr. 


Hefyd mae yna arddangosfeydd a  ffeiriau crefftau yn cael eu cynnal yn Neuadd Cawdor. 


Mae rhywbeth i bawb fwynhau ar ymweliad arbennig â Chastell Newydd Emlyn.

Mae ymwelwyr yn hefyd gallu mwynhau ymweliad ag adfeilion y castell 13eg ganrif. 


Mae mynedfa’r castell ar ddiwedd Stryd y Castell, nid nepell o Neuadd Cawdor. Mae’r safle’n agored ac mae yna lwybr hyfryd ger yr afon Teifi sy’n amgylchynu’r castell.  Mae’n lwybr da gyda byrddau picnic yn agos i’r afon sy’n mynd o amgylch yr adfeilion a gellir crwydro o amgylch. 


Mae byrddau gwybodaeth ym maes parcio’r castell wrth y fynedfa.  Mae mynediad i ddarnau o’r llwybr yn anodd i gadeiriau olwyn.


Gellir dilyn llwybr arall ger yr afon Teifi o Ardd Plonevez Porzay o ben Heol Newydd lawr i Eglwys y Drindod Sanctaidd.


Ar gyfer ymwelwyr iau, gellir dod o hyd i Barc Chwarae Brenin Siôr V ar ddiwedd Lôn yr Eglwys ac mae’n barc chwarae gwych i blant gyda digon o le i redeg ar hyd lle. 


Ffordd hwyliog i deuluoedd â phlant archwilio Castell Newydd Emlyn yw defnyddio’r daith drysor hunan dywysedig sydd tua dwy filltir o hyd a gellir dod o hyd iddi  yma.

Mae Castell Newydd Emlyn yn gartref i’r Attic Players, grŵp amaturaidd sydd wedi ymrwymo i gynhyrchu cynyrchiadau ac adloniant byw o’r safon uchaf. 


Mae Theatr y Daflod/Attic Theatre wedi’i lleoli yn Neuadd Cawdor yng nghanol Castell Newydd Emlyn.  Gellir dod o hyd i’w cynyrchiadau nesaf yma.


Mae Hanes Emlyn sydd wedi’i leoli yn Neuadd Cawdor yn berchen ar gasgliad gwych o arteffactau, lluniau a phethau cofiadwy am hanes lleol Castell Newydd Emlyn.


Gellir dod o hyd i fwy o hanes a phensaernïaeth Castell Newydd Emlyn gan ddefnyddio App taith dreftadaeth Castell Newydd Emlyn yma.


© Copyright. All Rights Reserved.