Hafan

Tref farchnad hanesyddol a braf yw Castell Newydd Emlyn wedi’i nythu yn Nyffryn Teifi brydferth.


Mae’r stryd fawr bert wedi datblygu’n leoliad siopa deniadol sy’n cynnig amrywiaeth o siopau annibynnol gwych, celf a chrefft a chanolfannau creiriau.  Os fydd angen hoe arnoch, gellir dewis o fwytai sydd wedi ennill gwobrau, caffis a thafarnau i ateb eich gofynion.  Mae Castell Newydd Emlyn yn dref Masnach Deg yn ogystal.


Dylid manteisio ar y llwybrau cerdded prydferth ger yr afon sy’n mynd o amgylch adfeilion y castell Normanaidd 13eg ganrif sy’n edrych dros yr Afon Teifi ac sy’n pwyntio at y pwysigrwydd strategol roedd yn perthyn i’r dref ers lawer dydd.


Mae Castell Newydd Emlyn yn hwb ffyniannus o fywyd gwledig gyda chymuned gref sy’n gweithio’n galed gyda’i gilydd i drefnu nifer o ddigwyddiadau a gwyliau blynyddol yn y dref.


Mae Castell Newydd Emlyn yn gorwedd ar ffin Ceredigion a Sir Gâr ac yn cynnig canolfan perffaith i bobl ymweld â’r gorau o’r ddwy sir yn ogystal â bod yn agos iawn i ogledd Sir Benfro.  Mae croeso cynnes yn aros amdanoch yn y dref gyfeillgar hon.


© Copyright. All Rights Reserved.