Newyddion

Yn ystod y flwyddyn cynhelir gwyliau a digwyddiadau cyffrous hwyliog yng Nghastell Newydd Emlyn i apelio at bawb. 


Gan ddechrau gyda’r Ŵyl Fwyd yn Mehefin ac yna ymlaen at Carnifal yr Urdd, Gŵyl Celf a Chrefft, y Tân gwyllt ysblennydd ar dir y Castell ac yn gorffen gyda’r Noson Fictoraidd boblogaidd a siopa Nadolig yn Rhagfyr.


Hefyd mae yna arddangosfeydd a ffeiriau crefftau yn cael eu cynnal yn Neuadd Cawdor.  Mae rhywbeth i bawb fwynhau ar ymweliad arbennig â Chastell Newydd Emlyn.

Digwyddiadau Blynyddol

Carnifal yr Urdd

Newcastle Emlyn Carnival

© Copyright. All Rights Reserved.