Siopa

Mae detholiad hyfryd o siopau annibynnol yng Nghastell Newydd Emlyn, yn gwerthu dillad, cyfwisgoedd ac anrhegion i oleuadau ac offer trydanol.  Mae celf a chrefft o’r ardal yn cael eu cynrychioli’n dda mewn detholiad o siapau celf a chrefft a siop ddeunydd gelf â stoc helaeth.

 

Mae gan y dref siopau blodau a chanolfan garddio annibynnol, ac mae gennym dewis helaeth o siopau trin gwallt a harddwch, fferyllfeydd, siop bapurau a Swyddfa Bost sydd hefyd yn cynnig gwasanaethau bancio.

 

Mae hefyd yn le da i ddod o hyd i hen bethau gyda ganolfan greiriau ar Heol Newydd.  Mae’r artist lleol, Helen Elliot yn cynhyrchu ei gwaith lliwgar dirgrynol yma a gellir ymweld â’i stiwdio neu ymuno â gweithdy.

 

© Copyright. All Rights Reserved.